Nieuws

Initiatiefvoorstel April 2016

In april 2016, dus ruim een jaar geleden, heeft GroenLinks afdeling Noordenveld een initiatiefvoorstel aan de raad en college aangeboden, om het makkelijker te maken zonnepanelen op de grond te plaatsen. Het college heeft ons lange tijd aan het lijntje gehouden. Eerst wilde men het men advies van de Vereniging van Drentse Gemeenten, vervolgens werd de verantwoordelijke wethouder vervangen.

Lees verder

Algemene Ledenvergadering

Op 28 maart organiseert onze afdeling een Algemene Ledenvergadering (ALV). De reguliere agenda zal ongeveer de helft van de tijd in beslag nemen, met onderwerpen zoals bestuurs- en fractienieuws, een overzicht van de financien en dergelijke.

Deze ALV zal nog een ander belangrijk punt behandelen, waarvoor we graag alle leden uitnodigen. Ook leden die normaliter niet komen wordt nu dringend gevraagd aanwezig te zijn: geef je alsjeblieft op bij het bestuur, jouw mening is belangrijk! We kunnen het precieze onderwerp nog niet openbaar maken, maar een tipje van de sluier: we werken aan onze toekomst, en jouw mening is hier bepalend. Komt allen, en meld je aan op bestuurnoordenveld@groenlinks.nl of direct bij de secretaris.

Bestuurswissel

Soms zie je dingen aankomen. Soms ook helemaal niet. Wat wij niet zagen aankomen, maar wat toch gebeurde, is dat onze voorzitter, Martin Koster, vanwege persoonlijke redenen met ogenblikkelijke ingang helaas zijn functie heeft neergelegd. Hoewel dit ons spijt, respecteren wij zijn besluit. En dit uiteraard met de verschuldigde dank voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

Door het terugtreden van Martin moesten we ons binnen het bestuur beraden op de huidige verdeling van taken. Gelukkig waren we daar snel uit: Jeroen Niezen blijft penningmeester, Derk Jan Janse blijft secretaris en Reinier Bruil is de nieuwe voorzitter.

Verder hebben we besloten dat we in het bestuur graag minimaal een vierde lid zien. Misschien iets voor jou? Zo ja, laat me dat maar weten. En voor alle duidelijkheid: het nieuwe lid mag voorzitter worden, maar dat is absoluut geen vereiste!

We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je toch nog vragen? Mail of bel ons!

Mailen kan via bestuurnoordenveld@groenlinks.nl.

Start aanleg rotonde eindpunt HOV

Deze week, waarschijnlijk op 23 september, begint de gemeente met de aanleg van de rotonde bij bushalte Kastelenlaan. Fijn dat de bushalte toch nog blijft waar die is, wel zijn er wat kanttekeningen te maken, door onder andere buurtbewoners: er worden fikse bomen gekapt, en niet zo zuinig ook. Dat is jammer. GroenLinks hoopt dat elders in de gemeente bomen geplaatst worden ter compensatie. Natuurmonumenten heeft 5 en 6 november dit jaar uitgeroepen tot Boomplantdag. Kan de gemeente mooi aan meedoen!

 

Pagina's