Nieuws

Voorbereidingen Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Bestuur, fractie en vrijwilligers zijn volop bezig met voorbereidingen op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Commissies zijn benoemd, en binnenkort verwachten we de eerste ronde gesprekken met kandidaten.

We hebben ook al ideeën voor acties.

Ten slotte is de programmacommissie al een heel eind op weg. De komende weken zal een concept aan de leden worden voorgelegd, waarna in november/december tijdens een Algemene Ledenvergadering ons programma de uiteindelijke vorm krijgt.

Doe met ons mee!

Het bestuur van GroenLinks afdeling Noordenveld zit alweer midden in de voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Diverse commissies zijn bezig met een sterk, overtuigend en fris verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst wordt opgesteld, en de campagnecommissie heeft mooie plannen.

Jij als lezer van dit artikel bent vast maatschappelijk betrokken. Als jouw agenda het toelaat, wil je dan met ons meepraten? GroenLinks vertegenwoordigt alle lagen van de bevolking, en ziet dan ook graag meningen en voorstellen uit geheel Noordenveld terugkomen in de lokale politiek! Via het " Doe mee"  formulier kun je je aansluiten. Als je je aanmeldt ben je nog steeds tot niets verplicht! Kom anders eens een fractievergadering bijwonen, dan zie je de mensen van de lokale afdeling aan het werk, en jouw mening wordt dan gehoord.

Je kunt ook op woensdagavond tussen 19:30 en 20:00 uur met een raadslid praten, in de hal van het gemeentehuis (oude ingang). Let op: alle raadleden draaien in een schema mee, de kans dat je een GroenLinksraadslid tegenkomt is dan niet zo groot. De raadsvergaderingen zijn echter openbaar, en onze raadsleden zijn dan voor en direct na de vergadering ook aanspreekbaar.

Workshop Campagnevoeren

Vandaag, zaterdag 30 september 2017, zijn Bertus Jan en Reinier bij afdeling Zuid-Oost Drenthe (Emmen) geweest. Hier werd een workshop campagnevoeren gegeven. Met veel elan en overtuigingskracht wist Marije Cornelissen een flink aantal deelnemers aan te zetten tot nieuwe ideeën en plannen voor de komende campagne. Natuurlijk werden er ook onderling ervaringen uitgewisseld.

Wij hebben een aantal leuke ideeën voor de campagne in Noordenveld. Heb jij ook ideeën? Laat het ons weten!

Initiatiefvoorstel April 2016

In april 2016, dus ruim een jaar geleden, heeft GroenLinks afdeling Noordenveld een initiatiefvoorstel aan de raad en college aangeboden, om het makkelijker te maken zonnepanelen op de grond te plaatsen. Het college heeft ons lange tijd aan het lijntje gehouden. Eerst wilde men het men advies van de Vereniging van Drentse Gemeenten, vervolgens werd de verantwoordelijke wethouder vervangen.

Lees verder

Algemene Ledenvergadering

Op 28 maart organiseert onze afdeling een Algemene Ledenvergadering (ALV). De reguliere agenda zal ongeveer de helft van de tijd in beslag nemen, met onderwerpen zoals bestuurs- en fractienieuws, een overzicht van de financien en dergelijke.

Deze ALV zal nog een ander belangrijk punt behandelen, waarvoor we graag alle leden uitnodigen. Ook leden die normaliter niet komen wordt nu dringend gevraagd aanwezig te zijn: geef je alsjeblieft op bij het bestuur, jouw mening is belangrijk! We kunnen het precieze onderwerp nog niet openbaar maken, maar een tipje van de sluier: we werken aan onze toekomst, en jouw mening is hier bepalend. Komt allen, en meld je aan op bestuurnoordenveld@groenlinks.nl of direct bij de secretaris.

Pagina's