Afdeling

In 2018 wordt eens per drie weken vergaderd:

  • 3 januari
  • 24 januari
  • 14 februari
  • 7 maart
  • 28 maart ** deze datum staat nog ter discussie **
  • 18 april
  • 9 mei
  • 30 mei
  • 13 juni
  • 27 juni ** laatste fractievergadering voor het zomerreces **

Voor een overzicht van de raadsvergaderingen, zie het vergaderschema van de gemeente (hier het jaaroverzicht van de Raadsvergaderingen).

De fractievergaderingen beginnen om 20.00 uur in het gemeentehuis in Roden.
Houden zaken binnen je dorp, wijk of straat je bezig en wil je dit met de fractie bespreken?
Voor de fractievergaderingen is hiervoor gelegenheid, om 20.00 uur, binnen het politiek spreekuur.

Graag telefonisch of per email aanmelden.

Natuurlijk zijn de raadsleden Tineke Veldhuis en Jan Klinkenberg ook
buiten dit spreekuur bereikbaar voor een ieder die vragen, knelpunten
heeft in zijn/haar woon- en leefomgeving.
Tineke Veldhuis, tel 050-5034152, email: Tineke Veldhuis

Jan Klinkenberg,  email: Jan Klinkenberg

 

Voor meer informatie over de vergaderingen van de verschillende bestuursorganen in de gemeente, zie het Raads Informatie Systeem, op de site van de Gemeente Noordenveld. (opent een nieuw venster)

De afdeling Noordenveld bestaat uit de Raadsfractie (voor het politiek inhoudelijke werk) en het Afdelingsbestuur (voor de ondersteunende activiteiten).
GroenLinks Noordenveld is een actieve afdeling in de gemeenteraad van Noordenveld en heeft twee zetels.

Daarnaast wordt de fractie bijgestaan door de steunfractie. Dit is een groep actieve leden, waaronder oud-raadsleden en andere experts.

Voor de bemensing, zie https://noordenveld.groenlinks.nl/mensen