Afdeling

Vanaf het zomerreces staan de volgende vergaderingen in de planning:

  • 12 september

Verder reikt de agenda van de gemeente niet, maar in principe eens per drie weken!

Voor een overzicht van de raadsvergaderingen, zie het vergaderschema van de gemeente.

De gezamenlijke fractievergaderingen met de PvdA beginnen om 20.00 uur in het gemeentehuis in Roden, op de begane grond in de kantine.
Houden zaken binnen je dorp, wijk of straat je bezig en wil je dit met de fractie bespreken?
Voor de fractievergaderingen is hiervoor gelegenheid, om 20.00 uur, binnen het politiek spreekuur.

Graag telefonisch of per email aanmelden.

Natuurlijk zijn de raadsleden Bertus Jan Epema en Anita van der Noord ook
buiten dit spreekuur bereikbaar voor een ieder die vragen, knelpunten
heeft in zijn/haar woon- en leefomgeving.

Bertus Jan: bertusjan.epema@raadgemeentenoordenveld.nl

Anita: anita.vandernoord@raadgemeentenoordenveld.nl

De afdeling Noordenveld bestaat uit de Raadsfractie (voor het politiek inhoudelijke werk) en het Afdelingsbestuur (voor de ondersteunende activiteiten).
GroenLinks Noordenveld is een actieve afdeling in de gemeenteraad van Noordenveld en heeft twee zetels.

Daarnaast wordt de fractie bijgestaan door de steunfractie. Dit is een groep actieve leden, waaronder oud-raadsleden en andere experts.

Voor de bemensing, zie https://noordenveld.groenlinks.nl/mensen