Afdeling

Hierbij de data van fractievergaderingen in 2017:

 • 2 januari
 • 16 januari
 • 30 januari
 • 13 februari - vervallen wegens geen raadsvergadering op 22 februari
 • 28 februari*
 • 13 maart
 • 27 maart
 • 10 april
 • 8 mei
 • 22 mei
 • 6 juni
 • 19 juni**

Na het zomerreces wordt waarschijnlijk een nieuw vergaderschema ingevoerd: eens per drie weken in plaats van eens per twee weken. In mei of juni wordt dit voorstel in de raad ter goedkeuring voorgelegd. Hieronder nog het oude schema, op 2 weken gebaseerd:

 • 28 augustus
 • 11 september
 • 25 september
 • 9 oktober
 • 30 oktober
 • 13 november
 • 27 november
 • 11 december

*  Op maandag 27 februari komt de heer J. Wallage (vervolg op gesprek met Peter Vegter na afloop van de kookworkshop)
** Op maandag 19 juni wordt in principe de perspectiefnota (voorheen voorjaarsnota) behandeld. Uitwijk mogelijkheid dinsdag 20 juni.

Voor een overzicht van de raadsvergaderingen, zie het vergaderschema van de gemeente.

 

De fractievergaderingen beginnen om 20.00 uur in het gemeentehuis in Roden.
Houden zaken binnen je dorp, wijk of straat je bezig en wil je dit met de fractie bespreken?
Voor de fractievergaderingen is hiervoor gelegenheid, om 20.00 uur, binnen het politiek spreekuur.

Graag telefonisch of per email aanmelden.

Natuurlijk zijn de raadsleden Tineke Veldhuis en Jan Klinkenberg ook
buiten dit spreekuur bereikbaar voor een ieder die vragen, knelpunten
heeft in zijn/haar woon- en leefomgeving.
Tineke Veldhuis, tel 050-5034152, email: Tineke Veldhuis

Jan Klinkenberg,  email: Jan Klinkenberg

 

Voor meer informatie over de vergaderingen van de verschillende bestuursorganen in de gemeente, zie het Raads Informatie Systeem, op de site van de Gemeente Noordenveld. (opent een nieuw venster)

De afdeling Noordenveld bestaat uit de Raadsfractie (voor het politiek inhoudelijke werk) en het Afdelingsbestuur (voor de ondersteunende activiteiten).
GroenLinks Noordenveld is een actieve afdeling in de gemeenteraad van Noordenveld en heeft twee zetels.

Daarnaast wordt de fractie bijgestaan door de steunfractie. Dit is een groep actieve leden, waaronder oud-raadsleden en andere experts.

Voor de bemensing, zie https://noordenveld.groenlinks.nl/mensen