“ Voeding heeft een directe relatie met de natuur en de aarde. Vandaar dat ik duurzaamheid erg belangrijk vind. Niet alleen m.b.t. energie en klimaat, maar ook t.a.v. de mens. De mens voorop. Dat zijn de elementen waarop ik mij voor Noordenveld sterk wil maken ”

Als directeur van St. de Nieuwe Leefstijl en voorzitter van zusterorganisatie St. Kind en Voeding organiseer ik (al ruim 10 jaar) samen met 70 voorlichters verspreid over het hele land lessen/workshops over gezonde duurzame voeding.
Ik ben regio-coördinator en aanjager van SDG Nederland, de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen om voor de wereld een betere plek in 2030 (blije mensen op een gezonde aarde en er is genoeg voor iedereen!).
Verder zit ik in de landelijke werkgroep Jeugdparticipatie van Laurentien van Oranje en ben ik bestuurslid van ‘de Maatschappij’ departement Drenthe.
De Maatschappij is sinds 1777 dé broedplaats van initiatieven voor het algemeen belang. Dit is een landelijk netwerk van onafhankelijke denkers en doeners met goede ideeën die in onze samenleving graag iets voor een ander doen. 

Besturen moet je vanuit je hart doen. Durf je in de persoon tegenover je te verplaatsen, kijk wat je kunt doen om een ander te helpen.

Ik ga voor een rechtvaardige respectvolle samenleving, met zeggenschap en gelijkwaardigheid, maar ook gelijke kansen voor iedereen, ongeacht wie je bent of waar je vandaan kom. Daarom luister ik naar de mensen om wie het gaat en vind het belangrijk om met hen in gesprek te gaan. Want alleen dan weet ik wat er leeft en wat de beste oplossingen zijn.

De prachtig natuur, duurzaamheid, leefbaarheid, veilig en gezond opgroeien in onze mooi, groene gemeente en een fijne leefomgeving voor jong en oud staan bij mij voorop.

Het belangrijkste daarbij is dat alle inwoners van Noordenveld mee moeten kunnen doen, ongeacht leeftijd, financiële situatie, huidskleur, seksuele geaardheid of leervermogen. Of het gaat om een woning, het lid zijn van een vereniging, duurzame aanpassingen aan je koop- of huurwoning en of je nu werkt, vrijwilligerswerk doet of mantelzorger bent.

Mijn missie was de afgelopen vier jaar  ‘gelijke kansen, eerlijk delen en zorg voor elkaar’.

Daar ga ik mij ook de komende vier jaar voor inzetten.

Een gemeente waar we weer vertrouwen hebben in elkaar. Waar inwoners aan tafel worden gevraagd omdat hun inbreng en ideeën op waarde geschat worden.

Ik herken mijzelf in GroenLinks, het groene sociale hart, “gelijke kansen, eerlijk delen en zorg voor elkaar”.  Een partij die begrijpt dat mens en milieu van elkaar afhankelijk zijn. Vanuit idealen over een open, respectvolle maatschappij die knokt voor behoud van natuur, welzijn van mens en dier in een gezonde omgeving en de collectieve ondersteuning van iedereen die dat nodig heeft.