Motie en amendement aangenomen - 11 september 2019

In de Besluitvormende vergadering van de Gemeente Noordenveld op woensdag 11 september diende de DUO fractie PvdA/GroenLinks een motie en een amendent in. Beide zijn aan genomen.

Het amendement is een aanvulling op de ook aangenomen startnotitie Gebiedsplan Roden Zuid, en vraagt nadrukkelijk aandacht voor ecologie, flora en fauna.

De moties betreft een onderwerp dat niet op de agenda staat, een zogeheten moties over een niet aanhanging onderwerp: de verkeerssituatie op de Norger rotonde aan de Eenerstraat. Hierbij wordt het college nadrukkelijk opgeroepen om voor 31 december 2019 met een plan te komen om de veiligheid voor fietsers en voetgangs te vergroten op deze rotonde.

Zowel het amendement als de motie kun je hieronder nalezen.