Inschrijving zonnelening open per 1 mei

Voor iedereen die overweegt zonnepanelen aan te schaffen, is er nu een zeer voordelige lening. Zie hieronder de informatiebrief van de provincie:

De regeling 'zonnelening' is op 1 januari 2014 in werking getreden. De regeling is op 29 januari 2015 en op 3 februari 2016 op details gewijzigd.
Voor het jaar 2016 wordt door de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe opnieuw budget voor de regeling 'zonnelening' beschikbaar gesteld. Het subsidieplafond voor het jaar 2016 voor zonneleningen in de gemeente Noordenveld EUR 191.223,78.
De uitvoering van de regeling is ondergebracht bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).
U kunt een aanvraag voor een zonnelening vanaf 1 mei 2016 indienen. Voor informatie over de regeling en over hoe u een zonnelening kunt aanvragen, verwijzen wij u naar de website http://www.snn.eu/zonnelening/. Ook kunt u contact opnemen met de helpdesk van het SNN, telefoonnummer (050) 5224924.