Initiatiefvoorstel April 2016

In april 2016, dus ruim een jaar geleden, heeft GroenLinks afdeling Noordenveld een initiatiefvoorstel aan de raad en college aangeboden, om het makkelijker te maken zonnepanelen op de grond te plaatsen. Het college heeft ons lange tijd aan het lijntje gehouden. Eerst wilde men het men advies van de Vereniging van Drentse Gemeenten, vervolgens werd de verantwoordelijke wethouder vervangen.

In april 2016, dus ruim een jaar geleden, heeft GroenLinks afdeling Noordenveld een initiatiefvoorstel aan de raad en college aangeboden, om het makkelijker te maken zonnepanelen op de grond te plaatsen. Het college heeft ons lange tijd aan het lijntje gehouden. Eerst wilde men het men advies van de Vereniging van Drentse Gemeenten, vervolgens werd de verantwoordelijke wethouder vervangen. Toen wij enkele maanden geleden wethouder Huizinga hierover een vraag stelden, deed hij voorkomen alsof hij van niets wist: is er wel overdracht van lopende dossiers geweest tussen de vertrekkende en aantredende wethouders??

Bij gebrek aan informatie en communicatie, beraadt GroenLinks zich op verdere stappen, die *kunnen* resulteren in een nieuwe motie: treurnis of afkeuring. Nog steeds wacht GroenLinks af wat de gemeente Noordenveld wil doen met ons voorstel om eindelijk eens flinke stappen te zetten om de toch al ambitieuze klimaatdoelen te halen, maar ons geduld is wel op.