Gemeente Noordenveld schaliegas-vrij ?....

Voorzitter, we zijn nu drie weken verder en intussen ben ik wat over de verrassing heen. Maar wellicht verras ik u nu met het opnieuw indienen van onze anti-schaliegas-motie…….

Een korte motivering om de reden hiervan :

De fractie-voorzitter van het conservatief-liberale smaldeel in onze raad sprak van een zeer complexe materie. En dat deze raad daar helemaal niets over weet ! SPREEK VOOR U ZELVE, denk ik dan ! Of spreek voor alleen uw fractie of van mij part voor uw partij-afdeling. Maar niet voor de raad !

Wij vinden het voor een raadslid een vereiste om zich goed te informeren ! Zeker als het over belangrijke maatschappelijke thema’s gaat. Met name vorig jaar stonden de media bol over schaliegaswinning en over mogelijke proefboringen in Nederland. Als dit totaal aan de aandacht is ontsnapt van iemand, dan heeft hij kennelijk als een onwetend insect gedurende een zeer lange tijd onder een steen gebivakkeerd !.....

En ook echt ingewikkeld is het niet. Met het gaan winnen van schaliegas probeer je op een uiterst geforceerde manier (“fracking”, wordt deze techniek genoemd) de laatste resten fossiele brandstof uit de ondergrond te persen. Meer plastisch geformuleerd : Moeder Aarde wordt op brute wijze verkracht, om het laatste gas aan ons prijs te geven. Maar dat gaat dus gepaard met een enorme milieuschade, met onverantwoord grote risico’s op langere termijn.

De LGN zette drie weken terug weer even een inmiddels wat grijs gedraaide LP op : eerst moest er maar weer een info-sessie voor de  burgers worden georganiseerd. Maar het lijkt er intussen op, dat er volgens hen bij elk  agenda-punt een informatie-sessie of burgerraadpleging moet plaats vinden. Overigens : van mij mogen ze zo’n avond organiseren……..Ik kom dan ook nog wel even een kijkje nemen.

Maar als GroenLinks schatten we het milieu-bewustzijn van de inwoners van Noordenveld hoog in.In Nederland heeft 70% van de bevolking  zich uitgesproken uitgesproken (ja. 2x voorzitter…) tegen schaliegas-winning, zo is gebleken uit uitgebreid opinie- onderzoek.

De inwoners van onze gemeente zouden wel eens heel wat “groener” kunnen denken, dan verscheidene leden van deze raad……

Voorzitter, nog steeds hoop ik natuurlijk, dat deze motie vanavond zal worden aangenomen. Hij is bedoeld om een duidelijk signaal te geven aan de landelijke politiek (als ongeveer 150-ste gemeente en na 8 provincies) om af te zien van deze onzinnige en uiterst riskante schaliegas-winning.

Maar intussen is het voor mij ook een soort lakmoes-proef geworden, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen : hoe “groen”denken de huidige fracties in de raad van Noordenveld eigenlijk ? De mate van milieubewust denken lijkt me voor veel kiezers op 19 maart een relevant gegeven. Laten we hen die duidelijkheid en transparantie maar geven !

Voorzitter, ik verzoek u tenslotte om hoofdelijke stemming over deze ondergrond-motie.

 

Jan Klinkenberg

 

De motie kunt u hiewronder downloaden