Bijeenkomst Sustainable Development Goals

Noordenveld wil klimaatneutraal zijn in 2040 en zo bijdragen aan een duurzame toekomst. Om dat te bereiken is samenwerking nodig met inwoners, bedrijven en organisaties. Vandaar dat Noordenveld een actieprogramma duurzaamheid heeft opgesteld.  

Maar er is meer te doen! Daarom organiseert PvdA/GroenLinks een themabijeenkomst over de ‘betekenis-economie’ en de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit zijn de doelstellingen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn omschreven en door verreweg de meeste landen worden ondersteund. Tijdens de avond zal aandacht worden besteed aan de vraag: hoe kunnen inwoners, bedrijven en organisaties in Noordenveld ook bijdragen aan het halen van deze doelstellingen.

Hierbij nodigen we je van harte uit om deze bijeenkomst op 19 september in te Health Hub bij te wonen. Het is een openbare bijeenkomst, dus iedereen is welkom!

Geeft je op door een mail te sturen naar Aanmelding SDG bijeenkomst of via dit formulier.