Dat nemen wij mee!…..

Ons raads-/commissielid Jan Klinkenberg heeft van december 2006 tot het eind van deze raadsperiode in de gemeenteraad gezeten. In die tijd heeft hij ongeveer 150 raads-/commissievergaderingen meegemaakt. Veel stukken doorgenomen, gediscussieerd en geluisterd naar insprekers, collega’s, wethouders en de burgemeester. Al luisterend is het Jan opgevallen dat de wethouders en de burgemeester regelmatig bij beantwoording van vragen gebruik maken van standaard antwoorden als er direct geen adequaat antwoord voorhanden is. De meest gebruikte heeft hij in de loop van de jaren genoteerd. Deze willen we u als bezoeker van deze site niet onthouden. Mogelijk herkent u de spreker of kent u ze uit andere situaties.

•    Dat nemen wij mee!....
•    Het heeft onze aandacht
•    Daar houden wij (terdege/vanzelfsprekend) rekening mee
•    Wij houden de vinger aan de pols
•    Wij beschouwen ……. als een serieuze gesprekspartner
•    Daar zullen wij nauwgezet op toekijken
•    Daar doen wij ons (stinkende) best voor
•    Wij zullen ons hiet z.s.m van op de hoogte stellen
•    Wij gaan ons daarin verdiepen
•    Wij zullen kijken wat er mogelijk/haalbaar is
•    Wij gaan (de) verschillende scenario’s in kaart brengen
•    Het is ons ook een zorg
•    Wij worden hier ook niet vrolijk van
•    Wij hadden het ook graag anders gewild
•    Ik heb het zo niet even voor de kop
•    Dit dossier verdient niet de schoonheidsprijs