Algemene Ledenvergadering

Op 28 maart organiseert onze afdeling een Algemene Ledenvergadering (ALV). De reguliere agenda zal ongeveer de helft van de tijd in beslag nemen, met onderwerpen zoals bestuurs- en fractienieuws, een overzicht van de financien en dergelijke.

Deze ALV zal nog een ander belangrijk punt behandelen, waarvoor we graag alle leden uitnodigen. Ook leden die normaliter niet komen wordt nu dringend gevraagd aanwezig te zijn: geef je alsjeblieft op bij het bestuur, jouw mening is belangrijk! We kunnen het precieze onderwerp nog niet openbaar maken, maar een tipje van de sluier: we werken aan onze toekomst, en jouw mening is hier bepalend. Komt allen, en meld je aan op bestuurnoordenveld@groenlinks.nl of direct bij de secretaris.